Informații sintetizate și clarificate despre diferite fețe ale unei comunități. Ghidul, disponibil digital și tipărit, cuprinde cinci capitole: ce fac autoritățile locale, cum pot cetățenii să lucreze cu autoritățile, ce înseamnă implicarea și societatea civilă, cum funcționează alegerile și cum se înființează un ONG.

#implicare #societateacivilă #ONG

Descarcă documente

Descarcă ghid

cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public dă dreptul cetățenilor să primească informații și documente de interes public.

Pentru asigurarea siguranței publice și desfășurarea în condiții optime, manifestațiile / protestele trebuie declarate la Primărie cu minimum 3 zile înainte.